Doelstelling van de SNU

De Spirituele Nationale Unie (SNU) is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld om de belangen te behartigen en de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. De vereniging beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het geestelijk welzijn van de medemens. Bovendien hecht de vereniging er waarde aan om kennis en inzicht uit te dragen omtrent het contact met de geestelijke wereld om ons heen.