Privacyverklaring


In deze privacyverklaring van de Spirituele Nationale Unie omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden. De SNU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers

IP adressen : alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Wanneer u het contact- of bestel- of lidmaatschap- of examenformulier invult

E-mailadres (verplicht) : om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de facturering en/of het toesturen van digitale bestellingen zoals SNU bordjes en/of vermelding als lid op de SNU website.

Naam (verplicht) : om uw reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de aanmelding en/of facturering en/of vermelding als lid op de SNU website.

Adres, Postcode, Woonplaats (verplicht) : om de aanmelding of inschrijving, de bestelling en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen, voor vermelding als lid op de SNU website.

Telefoonnummer (verplicht) : uitsluitend om contact met u op te nemen bij vragen over niet-betaalde facturen, voor vermelding als lid op de SNU website.

Overige gegevens die worden vastgelegd

Gegevens inzake aanmelding voor SNU lidmaatschap : voor de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat om toegelaten te worden als lid van de SNU, voor vermelding als lid op de SNU website, voor de ledenadministratie.

Gegevens inzake inschrijving voor een SNU examen : voor de examenadministratie om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Gegevens inzake bestellingen : om bestellingen te kunnen verzenden.

Andere gegevens

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie : om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”) . Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender . De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake opleidingen en overige bestellingen worden uitgevoerd door de Spirituele Nationale Unie te Toldijk.

Juridisch adviseurs . Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties . Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN WIJ GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

PLAATSEN WIJ COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op de computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat uitsluitend om functionele cookies.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op: voorzitter@snu.nu

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 24 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy.